วันจันทร์, มีนาคม 07, 2554

Autocad 2011 activation

Autocad 2011 Full Version

1.Install Autodesk Autocad Inventor Suite
2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 .. or anything matching this template
3.Use as Product Key :
  Depending on the product key you enter the installation procedure will install a different edition of inventor.
If you want to install Inventor Standard 2011 please use the product key: 527C1.
  If you want to install Inventor Professional 2011 please use the product key: 462C1
During the installation you can select or deselect the AutoCAD Mechanical and / or the Vault Client.
4.Finish the installation & restart Autodesk Product
5.Before clicking on Activate
  You have 2 options :
   - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall
     (this is just to disable online serial check)
OR
   - b) Click on Activate and it will tell you that your serial is wrong, simply click
     on close et click on activate again.
Choose option a or b.
6. Select I have an activation code from Autodesk
7.Once at the activation screen:
  start XFORCE Keygen 32bits version if you are installing a 32bits application and
  64bits if you are installing a 64bits application.
8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
9.Copy the request code into the keygen and press generate
10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
  You have a fully registered autodesk product

 

แบบง่ายๆ

- ปิด net ก่อน
- run program ขึ้นมา เลือก activation
- แล้วก็ start XFORCE Keygen 32bits
- Click บน Mem Patch ก่อน
- Copy the request code จากโปรแกรมมาใส่ที่ XFORCE Keygen 32bits แล้วคลิก generate
- copy the activation code ที่ได้มาใส่ที่ช่องในโปรแกรม แล้ว next
- Finish

ปฏิกิริยา: